B O Wydawnictwie
pps

ISSN:

 1640–1808

Publisher:

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN,
Instytut Polityki Społecznej UW
 

Redakcja

Rada Programowa
Julian Auleytner, Stanisława Golinowska,
Mieczysław Kabaj, Józef Orczyk (wiceprzewodniczący), Zdzisław Pisz,
Antoni Rajkiewicz (przewodniczący),
Barbara Szatur-Jaworska, Dorota Szelewa, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Cezary Żołędowski


Zespół Redakcyjny
Jolanta Supińska (redaktor naczelna),
Włodzimierz Anioł (zastępca redaktor naczelnej),
Justyna Godlewska (sekretarz redakcji)
Ryszard Szarfenberg, Maria Theiss, Gertruda Uścińska, Cezary Włodarczyk,
Maria Zrałek, Maciej Żukowski